Ochrana před škůdci

slimáci
Vanish Slug Pellets (granulovaná požerová nástraha na bázi atraktivních látek pro slimáky,plzáky a hlemýždě), deštěm se rozpouští

– Metarex M (nástrahový granulovaný přípravek s účinnou látkou ze skupiny metaldehydů proti všem druhům slimáků a plzáků)

– Ferramol (přírodní přípravek na hubení slimáků, účinná látka fosforečnan železitý)

– Natria Sepiolit (přírodní bariéra proti slimákům). Produkt působí na principu vysušování, čímž vytváří nepříznivé podmínky. Sepiolit je přírodní jílovitý minerální materiál, po kontaktu s tímto materiálem se stáhnou slimáci zpět a nepřekročí vytvořenou bariéru. Jeho specifické vlastnosti působí na slimáky a plzáky dehydratačně, pro lidi nebo domácí či volně žijící zvířata nepředstavují nebezpečí a proto je to „bezpečný přípravek“.

– Bio Plantella Gel (aplikace gelu okolo rostlin, ochrana proti slimákům a plžům na přírodní bázi, účinná látka chlorid sodný)

– Nemaslug (jedná se o moderní prostředek biologické ochrany šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí). Parazitické hlístice P. hermaphrodita o velikosti cca 1 mm aktivně vyhledávají slimáky v půdě a pronikají do nich dýchacími otvory.  Množící se bakterie v kombinaci s hlísticemi slimáka usmrtí. Po dokončení vývoje si larvy vyhledají nového hostitele. Napadený slinák přestane do 5 dnů žrát a do 20 dnů pod zemí hyne. Aplikujeme zálivkou nebo postřikem na dobře provlhčenou půdu.

květopas jahodníkový                                                                          
– účinná je jen preventivní ochrana v období před květem, přikrytí porostu bílou netkanou textilií v polovině dubna, odstranit ji pak až po odkvětu; to neplatí u stáleplodících odrůd ve druhé části plodnosti (mechanická ochrana)

chemická ochrana: 
– Karate se zeon technologií 5 cs (insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu), postřik před květem

– Calypso 480 SC (insekticid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou, k hubení škůdců jahodníku a rybízu, postřik na ovocné stromy, zeleninu, hubí také pilatky a mšice)

– Decis (hubí květopase jabloňového, pilatky, podkopníčky, obaleče, píďalky, housenky různých motýlů, mšice a řadu dalších škůdců, dotykový a požerový jed)

 roztočík jahodníkový, malinový                  
– Biolaagens – TP (dravý roztoč proti fytofágním roztočům na jahodách), makroorganický přípravek

– Biool (nejedovatý insekticidní BIO prostředek vyrobený z přírodních potravinářských surovin na mšice, molice, červce, puklice, svilušky, třásněnky, malé housenky, aj.), škůdce je potřeba důkladně smáčet aplikační kapalinou (do doby než začne kapalina stékat). Prostředek BIOOL je účinný na vajíčka, larvy, nymfy i dospělce, zasáhne veškerou populaci škůdců na rostlinách. Zasažení škůdci hynou po několika minutách až hodinách.

Vertimec 1,8 EC (postřikový insekticidní a akaricidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení svilušek, vrtalek, třásněnek a proti roztočíku jahodníkovému)

vlnovník rybízový, ostružiníkový
na rybízech se mohou občas objevit velké (až 1,5 cm), zduřelé a kulovité pupeny, které na jaře neraší ale hnědnou, zasychají a opadávají. Tento jev mají na svědomí bělaví roztoči o velikosti 0,5 mm.
– Biool (nejedovatý insekticidní BIO prostředek vyrobený z přírodních potravinářských surovin na mšice, molice, červce, puklice, svilušky, třásněnky, malé housenky, aj.), škůdce je potřeba důkladně smáčet aplikační kapalinou (do doby než začne kapalina stékat). Prostředek BIOOL je účinný na vajíčka, larvy, nymfy i dospělce, zasáhne veškerou populaci škůdců na rostlinách. Zasažení škůdci hynou po několika minutách až hodinách.

bejlomorka  ostružiníková
na dřevu ostružin i malin se objevují podivně ztlustělá místa (boule) , odborně se tyto novotvary označují jako hálky. Larvy bejlomorky žijí uvnitř rostliny, proto se nedoporučuje ochrana pomocí postřiku. Po zjištění hálek je nutné napadené výhony co nejdříve odstranit (ustřihnout několik centimetrů pod hálkou) a spálit.

mšice,svilušky,molice,třásněnky
Neudosan AF (insekticid,jehož účinnou látkou jsou draselné soli přírodních mastných kyselin, které se v přírodě rychle odbourávají – proto není předepsaná žádná ochranná lhůta. Používá se nejen v zahradě, ale především ve sklenících, bytech nebo kancelářích proti savým a žravým škůdcům – mšicím, sviluškám, molicím aj. Postřikují se napadené části okrasných rostlin včetně dřevin. Neudosan® je z mnoha přípravků nejvhodnější pro ovocné rostliny, bobuloviny, jahodník i pro zeleninu pod sklem i ve volné půdě, protože je možno po aplikaci plody ihned konzumovat – bez ochranné lhůty)

– Biool (nejedovatý insekticidní BIO prostředek vyrobený z přírodních potravinářských surovin na mšice, molice, červce, puklice, svilušky, třásněnky, malé housenky, aj.), škůdce je potřeba důkladně smáčet aplikační kapalinou (do doby než začne kapalina stékat). Prostředek BIOOL je účinný na vajíčka, larvy, nymfy i dospělce, zasáhne veškerou populaci škůdců na rostlinách. Zasažení škůdci hynou po několika minutách až hodinách.

– Vertimec 1,8 EC (postřikový insekticidní a akaricidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení svilušek, vrtalek a třásněnek)

– Calypso 480 SC (insekticid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou, k hubení škůdců jahodníku a rybízu, postřik na ovocné stromy, zeleninu, hubí květopasy, pilatky a mšice)

– NeemAzal T/S – postřik působí na mšice, třásněnky, housenky bělásků, píďalky, můru zelnou atd., (jedná se o moderní prostředek biologické ochrany šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí, s nízkou toxicitou k necílovým druhům, vhodný i do ekologického zemědělství a bio pěstování rostlin) obsahující účinnou látku azadirachtin. Ta se získává lisováním semen stromu Azadirachta indica, který roste v tropických oblastech Asie. Po postřiku azadirachtin vyvolává u mšic přerušení žíru. Nedojde tedy k okamžitému usmrcení, ale již za pár hodin přestává mšice sát a po několika dnech uhyne. Kolonie mšic jsou ještě nějaký čas viditelné, ale larvy už se nevyvíjí, populace zkolabuje. Účinnost tohoto přípravku je většinou nad 80 %.

– Žluté lepové desky proti mšicím, jedná se o moderní prostředek biologické ochrany šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Optické lapače s nevysychavým lepem proti mšicím, molicím, smutnicím, vrtalkám, blýskáčkům, dřepčíkům, krytonoscům, bejlomorkám, plodomorkám. Výrazná barva je mimořádně atraktivní pro dospělce mnoha škodlivých druhů. Na desky škůdci nalétávají či skáčou a jsou lepem zachyceny. Desky zavěšujeme těsně nad porost cca 10 cm nad rostliny nebo k větracím otvorům. Ponecháváme v prostoru po celou sezónu. Všechny typy lapačů lze kombinovat s dalšími prostředky biologické ochrany rostlin.

třásněnky, housenky, obaleč
– SpinTor (přírodní postřikový insekticid s účinnou látkou spinosad ve formě suzpenzního koncentrátu pro ředění vodou. Spinosad je přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií, které se běžně vyskytují v půdě, vyznačuje mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, a je tedy šetrný k životnímu prostředí. Škůdce účinně hubí přímým kontaktem s látkou, ale také příjmem potravy, na kterou byl insekticid aplikován. Účinek nastává již po několika hodinách a následně dochází k úhynu hmyzích škůdců.)

plíseň šedá
Plísni šedé vyhovuje vlhké prostředí a daří se jí v hustých porostech. Plíseň se přenáší buď sporami z jedné rostliny na druhou nebo přežívá v napadených rostlinných zbytcích. Proto je dobré dbát na dostatečnou vzdálenost mezi rostlinami a vyhnout se přelité půdě. Pravděpodobnost napadení plísní šedou zvyšuje i přehnojení dusíkem, dávejme pozor při hnojení. Při pěstování jahod můžeme předcházet plísni i tím, že udržujeme porost bez plevelů a popřípadě podkládáme rostliny fólií nebo slámou.
Při výskytu plísně šedé co nejrychleji odstraníme napadené části rostliny. Použijeme chemickou ochranu.

– Polyversum (biofungicid, je přípravek ve formě prášku proti plísňovým chorobám schválený pro použití v ekologickém zemědělství. Dle zkušeností musí být postřiky u jahod prováděny 1x týdně, v délce 5-6 týdnů po sobě)

– Teldor 500 SC (fungicidní suspenzní koncentrát určený např. na plíseň na jahodách)

– Biocont VitiSan (kontaktní biologický fungicidní přípravek ve formě vodorozpustného prášku s preventivním a léčebným účinkem proti houbovým patogenům. Po aplikaci dochází k narušení a následnému vysušení původců choroby. Účinně působí proti padlí a plísni šedé u révy vinné, padlí a strupovitosti u jádrového ovoce a padlí na zelenině. Obsažený draslík je využit jako živina pro podporu přirozené bakteriální flóry na povrchu listů, která omezuje vývoj patogenů, a přitom podporuje vznik přirozené odolnosti rostlin. Ochranná lhůta je 1 den).

– Aqua Vitrin K (jedná se o moderní prostředek biologické ochrany šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí, s nízkou toxicitou k necílovým druhům). Zvýšení odolnosti rostlin proti padlí, plísni šedé, červené spále a bílé hnilobě. 

– Trifender (biologický přípravek na ochranu rostlin proti půdním houbám a houbovým chorobám). Mikrobiální pomocná půdní látka – Trichoderma asperellum příznivě ovlivňuje růst, kondici a zdravotní stav rostlin. Pozitivní účinek je způsoben produkcí látek s antibiotickým účinkem a tím působí proti mikropatogenním houbám v půdě. Omezuje vývoj mycelia patogenních hub a rozkládá škodlivý materiál (toxiny) v okolí kořenového systému.

antraknóza rybízu (pakustřebka rybízová)
šíří se na jaře za vlhkého počasí, na listech se vytvářejí žlutozelené skvrny, které později hnědnou a listy předčasně opadávají, touto chorobou mohou trpět i angrešt a josta

– nejlepší prevencí je vhodný výběr lokality a udržování keřů dostatečně vzdušných,  pečlivé odstranění opadaných infikovaných listů, které jsou zdrojem infekce. Listy je třeba zlikvidovat, aby se z nich zárodky nemoci znova nemohly šířit.

– Kuprikol 50 (postřik proti houbovým chorobám a plísním)

 rez vejmutovková
na listech se vytvářejí žlutozelené skvrny a poté shluky rezavých výtrusů, touto chorobou mohou trpět rybíz, angrešt i josta
– prevencí je nepěstovat rybízy, zejména černé (angrešt, jostu), v blízkosti hostitelských borovic vejmutovek

– Saprol Substral (proti padlí, černé skvrnitosti a rzi)

– Score 250 EC (proti skvrnitosti listů, rzím a padlí), účinkuje systémově – transport účinné látky v rostlině probíhá směrem k novým přírůstkům

– Beaton 25 WP po odkvětu a po sklizni, postřikový systémový přípravek ve formě dispergovatelného prášku

padlí
– Bioton (nejedovatý postřikový prostředek vyrobený pouze z přírodních potravinářských surovin ve formě emulgovatelného koncentrátu proti houbovým chorobám, především padlí)

– Thiovit (chemický sirný přípravek mimo jiné pro ostružiníky a borůvky, používá se proti chorobám ze skupiny padlí)

– Karathane New (kontaktní fungicid, který se vyznačuje preventivním účinkem na různé druhy padlí a současně omezuje výskyt a škodlivost svilušek)

– Discus (proti houbovým chorobám, přípravek je z místa dopadu rozváděn po povrchu rostliny, takže posléze vytvoří ochrannou vrstvu)

– Kumulus WG (velmi účinný kontaktní fungicid při obraně proti padlí na rybízu, angreštu, jahodách, vinné révě a dalších rostlinách, účinná látka: síra)

– PREV-B2
Kapalné listové hnojivo s mikroprvky, které navíc omezuje výskyt savých a žravých škůdců (mšic, molic, svilušek, třásněnek a další). Jedná se o moderní prostředek biologické ochrany šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí. V ošetřených rostlinách optimalizuje výživu bórem a tím zvyšuje množství a kvalitu výnosu. Hnojivo dále obsahuje přírodní terpeny – pomerančový olej lisovaný za studena, které zvyšují přilnavost a rovnoměrné rozmístění postřiku na listové ploše a jako vedlejší účinek omezují výskyt chorob a škůdců na rostlinách:
jahody – padlí
réva vinná – padlí, plíseň šedá, svilušky
jádroviny – padlí, černě, svilušky, mšice, štítenky
peckoviny – padlí, mšice
zelenina – padlí, saví škůdci
řepka – mšice
obiloviny – padlí, larvy kohoutků, mšice
pokojové rostliny – savý hmyz
Aplikuje se jako postřik v době výskytu škůdce. Pro dobrou účinnost na savé, žravé škůdce a padlí je vhodná opakovaná aplikace (3 x) v 7 – 10 denních  intervalech.